หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider


กิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2563
4-7 กันยายน 63 : วันหยุดตามประกาศรัฐบาล

นางกรรณิการ์  โกมลภมร
ตำแหน่ง ผู้รับใบอนญาตโรงเรียนบรรจบรักษ์

นางสาวพรรณณิสรา    เนื่องทวีธนรัฐ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจบรักษ์

นางณัฐฐา  สุทธิประภา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจบรักษ์   

จำนวนผู้เยี่ยมชม

โรงเรียนบรรจบรักษ์
เลขที่ 65 ซอยรังสิต-นครนายก 17 ต.ประชาธิปัตย์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนบรรจบรักษ์
พัฒนาระบบโดย 
ครูจตุพล จตุเทน