หน้าแรก

IMG_0365
IMG_0363
IMG_0108
IMG_0124
IMG_0351
IMG_0332
IMG_0326
previous arrow
next arrowจตุพล จตุเทน

กรกฎาคม 31, 2022

จตุพล จตุเทน

กรกฎาคม 31, 2022

ว่าที่ ร.ต.ศวัส สุขศรีกุลกร

มิถุนายน 8, 2022

กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2565

* 11 ส.ค. 65 วันแม่แห่งชาติ

* 16 ส.ค. 65 ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.4-6 ณ. (อพวช)

* 17 ส.ค. 65 ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล ณ.(อพวช)

*18 ส.ค. 65 ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1-3 ณ.(อพวช)

นางกรรณิการ์  โกมลภมร
ตำแหน่ง ผู้รับใบอนญาตโรงเรียนบรรจบรักษ์

นางสาวพรรณณิสรา    เนื่องทวีธนรัฐ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจบรักษ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม
สอบถามได้ค่ะ