หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider


กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

* 9-10 พ.ย.63 สอบตัวชี้วัดครั้งที่ 2

* 12-13 พ.ย.63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1

*14 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ 1

นางกรรณิการ์  โกมลภมร
ตำแหน่ง ผู้รับใบอนญาตโรงเรียนบรรจบรักษ์

นางสาวพรรณณิสรา    เนื่องทวีธนรัฐ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจบรักษ์

นางณัฐฐา  สุทธิประภา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจบรักษ์   

จำนวนผู้เยี่ยมชม

โรงเรียนบรรจบรักษ์
เลขที่ 65 ซอยรังสิต-นครนายก 17 ต.ประชาธิปัตย์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนบรรจบรักษ์
พัฒนาระบบโดย 
ครูจตุพล จตุเทน