หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider


กิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2563

* 1 ธ.ค.63 เปิดภาคเรียนที่ 2

* 4 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันพ่อ/วันชาติ

*10 ธ.ค.63 หยุดวันรัฐธรรมนูญ

*11-13 ธ.ค.63 หยุดพิเศษตามประกาศรัฐบาล

*19 ธ.ค.63 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

*25 ธ.ค.63 กิจกรรมทำบุญเดือนเกิดและวันปีใหม่

นางกรรณิการ์  โกมลภมร
ตำแหน่ง ผู้รับใบอนญาตโรงเรียนบรรจบรักษ์

นางสาวพรรณณิสรา    เนื่องทวีธนรัฐ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจบรักษ์

นางณัฐฐา  สุทธิประภา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจบรักษ์   

จำนวนผู้เยี่ยมชม

โรงเรียนบรรจบรักษ์
เลขที่ 65 ซอยรังสิต-นครนายก 17 ต.ประชาธิปัตย์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนบรรจบรักษ์
พัฒนาระบบโดย 
ครูจตุพล จตุเทน