หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider


กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2564

* 1 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1

* 24 มิ.ย.64 กิจกรรมวันไหว้ครู

*25 มิ.ย. 64 กิจกรรมวันสุนทรภู่

นางกรรณิการ์  โกมลภมร
ตำแหน่ง ผู้รับใบอนญาตโรงเรียนบรรจบรักษ์

นางสาวพรรณณิสรา    เนื่องทวีธนรัฐ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจบรักษ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

โรงเรียนบรรจบรักษ์
เลขที่ 65 ซอยรังสิต-นครนายก 17 ต.ประชาธิปัตย์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนบรรจบรักษ์
พัฒนาระบบโดย 
ครูจตุพล จตุเทน