กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 กันยายน 2561
ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบรรจบรักษ์
จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุม โรงเรียนบรรจบรักษ์

สอบถามได้ค่ะ