กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

คณะคุณครูโรงเรียนบรรจบรักษ์ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา2562 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรูปภาพเพิ่มเติม