ทอดกฐินโรงเรียนบรรจบรักษ์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ผบ.กรรณิการ์ โกมลภมร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบรรจบรักษ์
เป็นประธานในการทอดกฐินสามัคคี พร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนบรรจบรักษ์
ณ วัดธรรมสุขใจ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

สอบถามได้ค่ะ