หลักสูตรพิเศษ

   <<<โรงเรียนบรรจบรักษ์>>>
<<<ได้มีการกำหนด เปิดหลักสูตรพิเศษ ดังนี้>>>

– เรียนหลักสูตร Phonics กับเจ้าของภาษา
– เรียนภาษาจีน กับครูจีน
– พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Insight English
– ทักษะการใช้ Computer 1 คน 1 เครื่อง
– เสริมทักษะป้องกันตัวเทควันโด
– เสริมทักษะการว่ายน้ำ

 

 

::::::::: Update Data @2018-11-01:::::::::

สอบถามได้ค่ะ